HODOWLA BYDŁA - SUKCES !

Na stronie Wielkopolskiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu jest informacja o sukcesie hodowli bydła.

Czytamy:

Wraz z Maciejem Wojciechowskim, kierownikiem działu hodowli bydła Stadniny przedstawiamy urodzonego 26.05.2021 roku buhajka RSK BIG BOY.  Indeks rodowodowy rPF wynosi 144, co pozwala zająć temu młodemu rozpłodnikowi pierwszą pozycję w kraju, natomiast indeks ekonomiczny r IE 2357 pozycję siódmą.

Ojcem buhajka jest DANKO ZOOM niekwestionowany lider kilku ostatnich wycen.