Niemal 100 lat hodowlanej tradycji
O stadninie koni

Słowo ,,Racot’’ nieodparcie kojarzy się z hodowlą koni. I nic w tym dziwnego! Racockie wierzchowce znane są bowiem na niemal całym świecie, a historia miejscowego Zakładu Chowu Koni sięga roku 1925.

Trzy lata później, na mocy dekretu Ministra Rolnictwa i Reformy Rolnej, został on przekształcony w Państwową Stadninę Koni. Obok - Janowa Podlaskiego i Kozienic była to trzecia tego typu placówka w międzywojennej Polsce. W tym miejscu bezwzględnie należy wspomnieć o Władysławie Siemieńskim, który był nie tylko pierwszym dyrektorem stadniny, lecz także jej organizatorem. Tradycje hodowlane kontynuowano w Racocie po wojennej zawierusze, specjalizując się w rasach: Wielkopolskiej i Szlachetnej Półkrwi.

W 1995 roku w stadninie nastąpiły spore zmiany natury organizacyjno - prawnej. Na bazie części ówczesnego gospodarstwa państwowego powołano do życia Stadninę Koni ,,Racot’’ Sp. z o.o, nad którą nadzór właścicielski aktualnie sprawuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.